Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 99 แห่งการอธิษฐาน

“เราจะไป…ยังโลกของเรา

“แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสริญอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวง ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา” วิวรณ์ 14:6

“พระเจ้าทรงเชื้อเชิญท่านด้วยมือข้างหนึ่งให้จับแขนอันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ไว้ด้วยความเชื่อ และมืออีกข้างหนึ่งได้เอื้อมออกไปหาจิตวิญญาณที่กำลังพินาศด้วยความรัก พระคริสต์ทรงเป็นทางนั้น ทรงเป็นความจริงและทรงเป็นชีวิต จงตามพระองค์ไป อย่าเดินตามเนื้อหนังแต่ให้ตามพระวิญญาณ จงเดินตามอย่างที่พระองค์ทรงเดิน นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า แม้แต่การชำระให้บริสุทธิ์ของท่าน งานที่ท่านกระทำคือการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงค้ำจุนชีวิตของท่านเพื่อถวายพระสิริแก่พระองค์ หากท่านพากเพียรเพื่อตัวของท่านเองก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ท่านเลย แต่การพากเพียรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เห็นแก่ตนเองให้น้อยลงและอุทิศตนทั้งหมดอย่างจริงใจเพื่อพระเจ้าให้มากขึ้น จะได้รับการยอมรับจากพระองค์และได้รับพระคุณอันสมบูรณ์มั่งคั่งของพระองค์กลับมา” Testimonies Vol. 2 หน้า 170

คำถามตรึงใจ

เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสได้รับการทรงเรียกในเรื่องของคำพยากรณ์ที่ไม่เหมือนใครให้ประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ไปทั่วโลกในการเตรียมให้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ข่าวสารเหล่านี้สรุปได้ดังนี้ 1.) พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างของท่าน พระองค์ทรงรักและปรารถนาท่าน จงรับของประทานแห่งพระคุณของพระองค์แล้วการพิพากษาจะเป็นที่โปรดปรานของท่าน 2.) โลกนี้เสื่อมทราม ไม่น่าไว้วางใจและล่มจมด้วยระบบการต่อต้านพระเจ้า จงวางใจในพระเจ้าเพียงผู้เดียว 3.) ซาตานผู้ริเริ่มความตายทั้งปวง ความทุกข์ยาก ความเห็นแก่ตัวและความเจ็บป่วย ความบาปและทุกคนที่ยอมรับความเท็จของมันจะถูกทำลายในไม่ช้าเพื่อให้ความยุติธรรมและความรักกลับคืนสู่จักรวาล มีเพียงผู้ที่วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดแห่งความรักพระเยซูคริสต์เท่านั้นจะได้รับการช่วยให้รอดนิรันดร์และเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่สะท้อนถึงความรักอันไม่เห็นแก่ตัวของพระเจ้า

ท่านปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งที่ท่านสามารถจะทำได้เพื่อเอื้อมออกไปยังโลกที่หลงหายนี้ด้วยความรักของพระเจ้าและด้วยข่าวสารแห่งการกลับใจใหม่ การช่วยให้รอด และการพิพากษาหรือไม่ ท่านจะส่องสว่างในฐานะตัวแทนของพระคริสต์ในโลกมืดนี้หรือไม่ ท่านจะยืนหยัด ใช้ชีวิต คำพูด เอาใจใส่ อวยพรและรัก การยอมรับอัตลักษณ์ของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสในเรื่องของคำพยากรณ์นี้หรือไม่

และหากท่านยังไม่ได้เป็นเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ท่านปรารถรนาที่จะเข้าร่วมกลุ่มวาระสุดท้านของพระเจ้าหรือไม่ ท่านต้องการรับบัพติสมาและมีส่วนในพันธกิจของพระเยซูหรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เจเอส กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์ในการตอบคำอธิษฐานของพวกเรา  มีหลาย ๆ คนได้รับการปลดปล่อยจากผีมารซาตานและเวทมนต์คาถา และมีหลายคนได้รับการรักษาจากอาการเจ็บป่วยทางด้านจิตวิญญาณและร่างกาย”

วิเวียน กล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้าในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐาน พระองค์ทรงอนุญาตให้เราเริ่มต้นกลุ่มเล็กกับเพื่อนบ้านในบ้านของเราเอง และตอนนี้พวกเขากำลังเรียนรู้จักกับพระเจ้า

เคดวิค กล่าวว่า “ลูกชายทารกของฉันเกือบสูญเสียชีวิตเนื่องจากการสำลัก ชีพจรของเขาลดลงและเขาหายใจไม่ได้สักพักหนึ่ง เราต่างตื่นตระหนกและพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง และแล้วฉันก็จำบทความที่อ่านใน 100 วันแห่งการอธิษฐานของวันนั้นได้ (มองไปยังพระเยซู) และฉันก็ได้อธิษฐาน อ้อนวอนของชีวิตของลูกชาย พระเจ้าทรงให้ความมั่นใจอย่างสงบแก่ฉันว่าเขาจะไม่ตาย เราสามารถทำ CPR ได้ และหลังจาก 15 นาทีที่ไม่มีสัญญาณของการมีชีวิต เขาก็เริ่มหายใจ ในที่สุดเราพาเขาไปถึงโรงพยาบาลซึ่งช่วยให้เขามาอาการดีขึ้น สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการช่วยเขาให้เรอด

ที.อี. กล่าวว่า “ผมได้รับพระพรอย่างเต็มล้นในช่วง 100 วันที่ผ่านมา ผมได้อธิษฐานเผื่อน้องชายของผมที่ได้หันหนีจากพระเจ้าและครอบครัวมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว แม้แต่พิธีแต่งงานของผม เขาก็ไม่ได้มา แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ น้องชายกลับมาบ้านในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ เขาสารภาพบาปของเขาและตอนนี้เขาได้อุทิศเพื่องานของพระเจ้าอย่างเต็มที่

โอรุโซโซ กล่าวว่า “ในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐาน ฉันและสามีของฉันได้ทูลของพระเจ้าให้ช่วยให้เรา ครอบครัวของเรา และเพื่อน ๆ ของเรา ได้มีใจที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นในช่วงวิกฤตนี้ แม้ว่าธุรกิจของฉันจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินนับตั้งแต่การปิดประเทศในเดือนมีนาคม แต่เราก็ออกไปช่วยเหลือคนจำนวนมากมายตามที่เราจะถูกพาไปในช่วยเวลาต่าง ๆ และในช่วงต้นของสัปดาห์นี้ ฉันได้คำนวณการเงินของฉันและพบว่าแม้จะมีการใช้จ่ายทุกวันในการบำรุงรักษารายวัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้อื่น แต่การเงินของฉันก็ไม่ประสบปัญหาติดลบในแบบที่ฉันกลัว คำสรรเสริญมีแด่พระผู้เป็นเจ้าเถิด”

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยท่านและครอบครัวให้ยอมรับคำพยากรณ์ การเป็นแอ๊ดเวนตีส และเป็นมิชชันนารีในแบบพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14

2. อธิษฐานขอความเต็มใจที่จะออกไปทำพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานในท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ

3. อธิษฐานเผื่อทุกคนที่ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับไวรัสโคโรน่า อธิษฐานเผื่อการทรงรักษาและเพื่อให้โรคระบาดนี้มาถึงจุดสิ้นสุด

4. อธิษฐานเผื่อคลินิกเคลื่อนที่ในซานฟรานซิสโกที่ได้จัดตั้งขึ้นบนที่ดินของโบสถ์เพื่อให้การรักษาทางด้านทันตกรรมและการมองเห็น รวมไปถึงการตรวจคัดกรองอื่น ๆ โดยไม่เก็บค่ารักษาใด ๆ ขอโปรดอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ทรงอวยพระพรผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ

5. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ตัดสินใจรับบัพติสมา อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะตกหลุมรักกับพระเยซูและตัดสินใจที่จะยอมจำนนให้กับพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments