สะบาโตแห่งพระพรและขอบคุณพระเจ้า

สะบาโตแห่งพระพรและขอบคุณพระเจ้า คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่น

ประธานสำนักงานมิชชั่น, ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น – รายงาน, May 11, 2024