Select Page

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

คลิกเลย

รับหนังสือฟรี !!!

แอ๊ดเวนตีสกับประเทศไทย

จากระยะเวลาเพียงหนึ่งศตวรรษครึ่ง คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

มีการเจริญเติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน …..

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

James Nix, director of the Ellen G. White Estate, brings Adventist History to life during the evening devotionals.

พระมหาบัญชา

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน” (มัทธิว 28:19-20)

 

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

วางจำหน่ายแล้ว ***คลิกเลย***

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

บทเรียน

แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว

ฮีบรู 11:16

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

ข่าวพันธกิจ

 

สำนักงานภาคเอเชียขแปซิฟิกเหนือ

ร่วมทำงานกับเรา สมัครวันนี้!!

ร่วมติดตามข่าวสารของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2023 โซนภาคใต้ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้จากกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณในพระคริสต์ เพื่อมุ่งหน้าสู่รางวัลแห่งสวรรค์” ฟิลิปปี 3:14 ลูกหลาน เยาวชนเป็นจิตวิญญาณในพระคริสต์ที่ต้องดูแลถนุถนอม เพื่อเขาจะไม่พลาดไปจากทางถูกต้อง เมื่อเขาต้องเลือกในยามต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย

การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล โบสถ์นิมิตใหม่

การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล โบสถ์นิมิตใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นิมิตใหม่ได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล” ณ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องเสียง และจัดสร้างต่อเติมห้องครัว ให้กับคริสตจักรฯ นิมิตใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่ ในสะบาโตที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนาและจัดซื้อเพิ่มเติม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยการนำของผู้ปกครองคริสตจักรฯ กลุ่มสตรี และศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรฯ อ. ณัฐกิจ ฤทธิไตรภพ สำหรับผู้ที่มีภาระใจในการร่วมสมทบทุนในโครงการนี้ กรุณาติดต่อคริสตจักรฯ นิมิตใหม่

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การทางศาสนา อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมงาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

การเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้นำองค์การทั้ง ๕ ศาสนาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น ๑ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ

NDR-IEL Elder & Church Officer Training

NDR-IEL Elder & Church Officer Training

อบรมเจ้าหน้าที่โบสถ์เพื่อพันธกิจรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว

Address

12 ซ. ปรีดี พนมยงค์ 37
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 

โทร : 0-2391-3595
Fax : 0-2391-1928