การอบรมฉันทภาระ

การสัมมานาฉันทภาระ ณ โบสถ์อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการฝ่ายฉันทภาระ, ศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์ – รายงาน, May 11, 2024