Select Page
การนมัสการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อ

การนมัสการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อ

การนมัสการฟื้นฟู หลักข้อเชื่อมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 160 คนผู้บรรยายโดยนพ. ไมตรี ณ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา อ. เมืองปาน จ. ลำปาง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเซียแปซิฟิกและคณะมาเยี่ยมร่วมนมัสการ ศจ. ชลธาร มงคลพรศิริ – รายงาน 6 พฤษภาคม...
การประชุมพระคัมภีร์ครั้งที่ 1 สหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมพระคัมภีร์ครั้งที่ 1 สหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ministerial Secretary – SEUM 1st Bible Conference (Union-Wide Bible Conference) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2022 ทางสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM) และคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Union-Wide Bible...
โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง อ. เวียงป่าเป้า อ. ศรีสัชนาลัย อ. งาว อ. บ้านตาก โดยมีช่างเสริมสวยจิตอาสา มาช่วยงานบริการฟรี และผู้เข้ารับบริการบริจาคเงินช่วยโครงการตามศรัทธา – รายงาน ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง | 7 เมษายน 2022 | กลุ่มแคร์...