Select Page
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก 195 มวกเหล็ก สระบุรี 18180 089-8932770 ศจ. ดร. สุรเชษฐ์...