Select Page
รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

โบสถ์ล้องอ้อ อ. จันทรชัย ไชยวงค์ | 27 มีนาคม 2022 | ภาพเพิ่มเติม 1. ได้สอนผู้ที่เตรียมตัวรับบัพติสมาเพื่อรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะของการระบาดของไว้รัสโควิด -19 อย่างหนัก และเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดและติดต่อกันง่ายขึ้น...
การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การประชุมอธิษฐานและการทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ จ. เชียงใหม่ ภาคเหนือโซน 1 ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ มีผู้รับบัพติศมา 3 คน รายงานไตรมาสที่ 1 | 24 กุมภาพันธ์...
การเยี่ยมเยียนอธิษฐาน ครอบครัวอาตมผดุง

การเยี่ยมเยียนอธิษฐาน ครอบครัวอาตมผดุง

การเยี่ยมเยียนอธิษฐาน ครอบครัวอาตมผดุง   ขอบคุณพระเจ้า ช่วงพักร้อนได้กลับบ้านที่เชียงราย มีพี่น้องต้องการให้ไปหาที่บ้าน ได้พบกับแม่บัวเรียว แม่ปุ๊และคุณหมอชาญชัยและครอบครัวทุกคน ได้หนุนใจให้กำลังใจในการเชื่อพระเจ้า อธิษฐานเผื่อครอบครัว อาตมผดุงทุกคน...