Select Page
อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรีรักษ์ โดยการทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้รับใช้ที่ร้อนรน จากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมารับใช้พระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรักษ์ (ปางสังกะสี) เมื่อปี 2019...
กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

เยาวชนโบสถ์ออกไปช่วยเหลือชุมชนชายแดน การออกไปหนุนใจ กิจกรรมเยาวชนรุ่นพี่สอนน้อง กิจกรรมสอนเยาวชนสอนเรื่องสุขภาพ และกิจกรรมสอนพระคัมภีร์ให้กับเยาวชนที่ไม่ใช้ SDA | เหนือโซน 2 | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | ตาก | ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | ดูรูปภาพเพิ่มเติม  ...
การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

พันธกิจที่ผมกับภรรยาทำ ทั้งเกี่ยวกับการสอนเยาวชน นำนมัสการ และการดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต ทั้งคริสเตียนและที่ไม่ใช่คริสเตียน รายงานโดย อ. ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | เหนือโซน 2 | จังหวัดตาก |...