Select Page
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

สรุปโครงการปางสังกะสี 1-5 กุมภาพันธ์ 2023 เมื่อ 34 ปีก่อนผมมีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่นและศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี เราสร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย...
อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรีรักษ์ โดยการทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้รับใช้ที่ร้อนรน จากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมารับใช้พระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรักษ์ (ปางสังกะสี) เมื่อปี 2019...
กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

เยาวชนโบสถ์ออกไปช่วยเหลือชุมชนชายแดน การออกไปหนุนใจ กิจกรรมเยาวชนรุ่นพี่สอนน้อง กิจกรรมสอนเยาวชนสอนเรื่องสุขภาพ และกิจกรรมสอนพระคัมภีร์ให้กับเยาวชนที่ไม่ใช้ SDA | เหนือโซน 2 | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | ตาก | ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | ดูรูปภาพเพิ่มเติม  ...