Select Page
ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

แบ่งปันด้วยภาพและวีดีโอ วันสะบาโตที่ 19 มีนาคม 2565 วันเยาวชน โบสถ์จีน เพิ่มสิน ขอให้น้องออม (นายนภัส สินสิริ) นักศึกษาแพทย์ปี 2 บัพติศมาปีที่แล้วได้เทศนาครั้งแรกของเขา เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ฟังมาก ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้า | ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา | โบสถ์เพิ่มสิน...
ชมรมนักธุรกิจ ASI ปี 2022

ชมรมนักธุรกิจ ASI ปี 2022

🌈ASI ชมรมนักธุระกิจ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก SDA ประเทศไทย เดินหน้าด้วยกัน   🤝ร่วมมือกันเรียนรู้จากซึ่งกันและกันเครือข่ายนักธุรกิจและมืออาชีพ เช่น ครู นักบัญชี วิศวะเทคนิก และอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกเซเว่นธ์เดย์ เพื่อแบ่งปันพระคริสต์ในที่ทำงานหรือในที่ตลาด...
การรับบัพติศมา 1 คน หัวหิน

การรับบัพติศมา 1 คน หัวหิน

รู้สึกยินดียิ่ง วันนี้ วันที่ 23 เดือน 2 ปี 2022 เวลา บ่าย 3:00 น. พี่น้องครอบครัวลี้ และครอบครัวเดชวิญญา ร่วมเป็นพยานให้บัพติศมาให้ ดช.จักพรรดิ์(น้องป้าง) หลานคุณอารยา ณ ทะเล อ.หัวหิน เพชรบุรี ขอพระเจ้าเสริมกำลัง และพระพรให้น้องป้างและคุณย่าอารยา อาเมน ศจ. ทรงฤทธิ์...
การรับบัพติศมาอ่อนนุช/เพิ่มสิน

การรับบัพติศมาอ่อนนุช/เพิ่มสิน

รายงานด้วยภาพ ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า เมื่อวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2022 คุณรัศมี ผู้รับใช้กลุ่มพี่น้องอ่อนนุช ได้นำลูกแกะ 3 คน มารับบัพติศมา ทีโบสถ์จีนเพิ่มสิน วันที่ 22 เดือน 2 ปี 2022 เวลา บ่าย 2:00 น. ขอพระเจ้าเสริมกำลัง และพระพร ให้กับโบสถ์อ่อนนุช และลูกแกะทุกๆคน อาเมน...
การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน

การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน

การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน การรับบัพติศมาที่โบสถ์จีนเพิ่มสิน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับบัพติศมาทั้ง 3 ท่าน และขอพระเจ้าอวยพระพรแก่พี่น้องโบสถ์จีน โดยการนำของ ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา ที่ร่วมกันรับใช้อย่างเกิดผล | โบสถ์จีนเพิ่มสิน | ภาคกลางโซน 1 | 19 กุมภาพันธ์...