Select Page
กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” หลังจาก นมัสการที่โบสถ์เสร็จ ก็นำอาหารแห้งไปมอบให้สมาชิกที่ต้องกักตัวและติด โควิด 4 ครอบครัว...
กิจกรรมพัฒนาโบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์พระพรสวรรค์

วันนี้เยาวชนและสมาชิกร่วมกันวางบ่อสำหรับห้องน้ำและช่วยขนทรายปูพื้น เราทำห้องพัก3 ห้องช่วยสมาชิกและเยาวชนที่ตกงานไม่มีเงิน เพราะโควิด | อ. ประเสริฐ | 6-3-2022 |...
กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2022 ผมได้เป็นผู้ประสานงานของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและเป็นคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเชียงราย ตามที่กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด...