Select Page
กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก, ศจ. สุรเชษฐ์ อินสม – รายงาน, August 13,...
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก 195 มวกเหล็ก สระบุรี 18180 089-8932770 ศจ. ดร. สุรเชษฐ์...
การนมัสการภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน”

การนมัสการภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน”

การนมัสการภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน”   คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส หมาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน” – วันสะบาโตที่ 12 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสดจากหอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ เริ่มนมัสการเวลา 10.00 น....