Select Page
โครงการปันรักปันสุข โบสถ์ม่อนยะ

โครงการปันรักปันสุข โบสถ์ม่อนยะ

โครงการปันรักปันสุข โบสถ์ม่อนยะ สมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสม่อนยะได้ร่วมออกประกาศความรักของพระเจ้าที่บ้านป่าเกี๊ยะใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยการไปช่วยต่อเติมบ้านให้กับป้าเพ้ง ซึ่งเป็นสมาชิกของเราที่เป็นแม่ม่ายไม่มีลูก อาศัยอยู่ตัวคนเดียว (บ้านป่าเกี๊ยะในมีสมาชิก...