Select Page
รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า…เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ…เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3...
กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” หลังจาก นมัสการที่โบสถ์เสร็จ ก็นำอาหารแห้งไปมอบให้สมาชิกที่ต้องกักตัวและติด โควิด 4 ครอบครัว...
กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเรื่องการค้า

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเรื่องการค้า

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่บ้านรักษ์เด็ก | บ้านไทยสามัคคี ภาคเหนือโซน 3 |...
กิจกรรมพัฒนาโบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์พระพรสวรรค์

วันนี้เยาวชนและสมาชิกร่วมกันวางบ่อสำหรับห้องน้ำและช่วยขนทรายปูพื้น เราทำห้องพัก3 ห้องช่วยสมาชิกและเยาวชนที่ตกงานไม่มีเงิน เพราะโควิด | อ. ประเสริฐ | 6-3-2022 |...