Select Page
พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช KAIC และพิธีบัพติสมา จำนวน 5 คน | อ. จรัญ ดำรงเกียรติยศ | 5 กุมภาพันธ์ 2022 |...