Select Page
การสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ (โบสถ์สบายสบาย)

การสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ (โบสถ์สบายสบาย)

รายงานความคืบหน้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ ในส่วนของบ้านพักและห้องสอนเด็กขึ้นหลังแล้ว 1 เมษายน 2022 | ภาพเพิ่มเติม...
การก่อสร้างคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิมิตใหม่

การก่อสร้างคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิมิตใหม่

การก่อสร้างคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิมิตใหม่ จ. กรุงเทพ ย้ายจากคริสตจักรสบายสบายมา ขอพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยขาดงบประมาณอยู่ 3.2 ล้านบาท | ศจ. เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง | 21 มีนาคม 2022 |...