Select Page
ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

แบ่งปันด้วยภาพและวีดีโอ วันสะบาโตที่ 19 มีนาคม 2565 วันเยาวชน โบสถ์จีน เพิ่มสิน ขอให้น้องออม (นายนภัส สินสิริ) นักศึกษาแพทย์ปี 2 บัพติศมาปีที่แล้วได้เทศนาครั้งแรกของเขา เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ฟังมาก ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้า | ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา | โบสถ์เพิ่มสิน...
การรับบัพติศมาอ่อนนุช/เพิ่มสิน

การรับบัพติศมาอ่อนนุช/เพิ่มสิน

รายงานด้วยภาพ ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า เมื่อวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2022 คุณรัศมี ผู้รับใช้กลุ่มพี่น้องอ่อนนุช ได้นำลูกแกะ 3 คน มารับบัพติศมา ทีโบสถ์จีนเพิ่มสิน วันที่ 22 เดือน 2 ปี 2022 เวลา บ่าย 2:00 น. ขอพระเจ้าเสริมกำลัง และพระพร ให้กับโบสถ์อ่อนนุช และลูกแกะทุกๆคน อาเมน...
การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน

การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน

การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน การรับบัพติศมาที่โบสถ์จีนเพิ่มสิน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับบัพติศมาทั้ง 3 ท่าน และขอพระเจ้าอวยพระพรแก่พี่น้องโบสถ์จีน โดยการนำของ ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา ที่ร่วมกันรับใช้อย่างเกิดผล | โบสถ์จีนเพิ่มสิน | ภาคกลางโซน 1 | 19 กุมภาพันธ์...
กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โบสถ์จีน เพิ่มสิน

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โบสถ์จีน เพิ่มสิน

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โบสถ์จีน เพิ่มสิน ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดโบสถ์ เพิ่มสินวันแรกของปี 2022 มีคนมาเข้าโบสถ์กัน 60 กว่าคนและมีคนมาใหม่ๆ 3 คนที่ไม่เคยเข้าโบสถ์เลยมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ สำหรับคนใหม่ ซึ่งเป็น นักธุรกิจและเป็นพยาบาล นายทหารยศพันตรี | ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา | 5...