Select Page
ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคอีสาน2 ได้ร่วมกันไปเยี่ยมเยียนโบสถ์นาตราวและร่วมาพัฒนาและร่วมนมัสการกับพี่น้องผู้เชื่อ โบสถ์นาตราว, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 11, 2022 at 1:46...