Select Page
รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน
กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 13 เมษายน 2022 | ภาพเพิ่มเติม...
การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 11 เมษายน 2022 |...
การประเมินมาตรการป้องกันโควิด โบสถ์บ้อง​ตี้

การประเมินมาตรการป้องกันโควิด โบสถ์บ้อง​ตี้

การประเมินมาตรการป้องกันโควิด โบสถ์บ้อง​ตี้ ขอบคุณ​พระเจ้า​สำหรับการประเมินมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด ณ ​โบสถ์​เซ​เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้อง​ตี้​ผ่าน​ไป​ด้วยดี​ | อ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ | 26 มกราคม 2022 |...