Select Page
กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์พระพรสวรรค์, ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ – รายงาน, August 10, 2022 at 3:43...
การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผมได้มีโอกาสมาบันทึกเทปรายการวิทยุ Fm 95.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ...
กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” หลังจาก นมัสการที่โบสถ์เสร็จ ก็นำอาหารแห้งไปมอบให้สมาชิกที่ต้องกักตัวและติด โควิด 4 ครอบครัว...
กิจกรรมพัฒนาโบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์พระพรสวรรค์

วันนี้เยาวชนและสมาชิกร่วมกันวางบ่อสำหรับห้องน้ำและช่วยขนทรายปูพื้น เราทำห้องพัก3 ห้องช่วยสมาชิกและเยาวชนที่ตกงานไม่มีเงิน เพราะโควิด | อ. ประเสริฐ | 6-3-2022 |...