Select Page
พิธีรับบัพติศมา 7 คน โบสถ์ศรีดงเย็น

พิธีรับบัพติศมา 7 คน โบสถ์ศรีดงเย็น

พิธีรับบัพติศมา ณ คริสตจักรศรีดงเย็น (ปางไม้แดง) ผมได้รับใช้พระเจ้ามายาวนานในฐานะอาสาครึ่งเวลา แต่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ทรงอวยพรและเมตตาการรับใช้ของผม เมื่อพระเจ้าทรงเรียกผมให้ทำงานให้กับพระเจ้าเต็มเวลาในปี 2022 นี้เอง...