Select Page
ชั้นเรียนสะบาโตระดับประถม

ชั้นเรียนสะบาโตระดับประถม

5 กุมภาพันธ์ 2022 รายการโรงเรียนสะบาโตสำหรับเด็ก - รังษิยา รุ่งตะวันเรืองศรี (หมอรูธ)โพสต์โดย คริสตจักรเอกมัย เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2022 ดูบทเรียนสะบาโตสำหรับเด็กย้อนหลัง เพิ่มเติมได้ที่...