งานเทคอนกรีตเสาชั้น 3

งานเทคอนกรีตเสาชั้น 3

ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย, ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น – รายงาน, May 22, 2024