พิธีสมรส ณ โบสถ์บ่อหอย จ. น่าน

พิธีสมรส ผู้รับใช้พระเจ้า อาจารย์ธนากร นิธิเกษมสมบัติ ณ โบสถ์บ่อหอย จังหวัดน่าน ศาสนาจารย์กิตติคุณผู้ประกอบพิธี

ผู้อำนวยการฝ่ายสตรีและเด็ก, คุณคัทลียา ขัติยะ – รายงาน, May 9, 2024