Select Page
KAS New Opening Year 2022

KAS New Opening Year 2022

ศูนย์พระคริสตธรรมกะเหรี่ยง-KAS (Karen Adventist Seminary) ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4014 ต. มหาวัน อ. แม่สอด จ. ตาก 63110  ได้ทำการเปิดการศึกษาหหลักสูตรพระคริสตธรรม 2 ปี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2022-2024 แล้ว โดยมีนักเรียนจำนวน...