มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียนสะบาโต
หลักข้อเชื่อ
แหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายสตรีอีสานโซน1 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแขนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ...

การอบรมอาสาหลักสูตรการเผยแพร่พระกิตติคุณ

การอบรมอาสาหลักสูตรการเผยแพร่พระกิตติคุณ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2024 จัดโดยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย...

การตีความพระคัมภีร์ AIU

การเรียนการสอนวิชาการตีความพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ในเอเชีย ของนักศึกษาศาสนศาสตร์ไทย ที่ AIU วันที่ 15-20 พ.ค. 2024...

การประกาศข่าวประเสริฐ โบสถ์น้ำยืน

การประกาศข่าวประเสริฐ ณ โบสถ์น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-11 พ.ค. 2024 มีรับบัพติสมาในวันสะบาโตที่ 11 พฤษภาคม จำนวน 5 คน...

การอบรมฉันทภาระ

การสัมมานาฉันทภาระ ณ โบสถ์อุบลราชธานี...

สะบาโตแห่งพระพรและขอบคุณพระเจ้า

สะบาโตแห่งพระพรและขอบคุณพระเจ้า คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่น...

พิธีสมรส ณ โบสถ์บ่อหอย จ. น่าน

พิธีสมรส ผู้รับใช้พระเจ้า อาจารย์ธนากร นิธิเกษมสมบัติ ณ โบสถ์บ่อหอย จังหวัดน่าน ศาสนาจารย์กิตติคุณผู้ประกอบพิธี...