มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียนสะบาโต
หลักข้อเชื่อ
แหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ ไตรมาสที่ 3 / 2024

บทเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ ไตรมาสที่ 3 / 2024 กรุณาคลิกที่รูปภาพ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้ – บทเรียนสะบาโตชั้นเรียนผู้ใหญ่ – บทเรียนสะบาโตชั้นเรียนเยาวชน – ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่...

ร่วมสร้างอาคารสำนักงานมิชชั่น

"การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ" กิจการ 20:35 ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วแหนึ่งของการสร้างสำนักงานมิชชั่น ร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นร์เดย์แอ๊ดเวนดีส แห่งประเทศไทย...

การบันทึกเทปโทรทัศน์

องค์การคริสต์ทั้ง 5 ร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพะปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าโจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา11.00น. ณ...

การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับ ข้าราชการ และองค์การศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

พิธีเปิดโบสถ์ใหม่แม่ริม

พิธีอุทิศถวายคริสตจักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่ริม ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย อาจารย์เสาวณี เกียรติยรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเอกมัย...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายสตรีอีสานโซน1 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแขนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ...

การอบรมอาสาหลักสูตรการเผยแพร่พระกิตติคุณ

การอบรมอาสาหลักสูตรการเผยแพร่พระกิตติคุณ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2024 จัดโดยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย...

การตีความพระคัมภีร์ AIU

การเรียนการสอนวิชาการตีความพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ในเอเชีย ของนักศึกษาศาสนศาสตร์ไทย ที่ AIU วันที่ 15-20 พ.ค. 2024...