มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียนสะบาโต
หลักข้อเชื่อ
แหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตีความพระคัมภีร์ AIU

การเรียนการสอนวิชาการตีความพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ในเอเชีย ของนักศึกษาศาสนศาสตร์ไทย ที่ AIU วันที่ 15-20 พ.ค. 2024...

การประกาศข่าวประเสริฐ โบสถ์น้ำยืน

การประกาศข่าวประเสริฐ ณ โบสถ์น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-11 พ.ค. 2024 มีรับบัพติสมาในวันสะบาโตที่ 11 พฤษภาคม จำนวน 5 คน...

การอบรมฉันทภาระ

การสัมมานาฉันทภาระ ณ โบสถ์อุบลราชธานี...

สะบาโตแห่งพระพรและขอบคุณพระเจ้า

สะบาโตแห่งพระพรและขอบคุณพระเจ้า คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่น...

พิธีสมรส ณ โบสถ์บ่อหอย จ. น่าน

พิธีสมรส ผู้รับใช้พระเจ้า อาจารย์ธนากร นิธิเกษมสมบัติ ณ โบสถ์บ่อหอย จังหวัดน่าน ศาสนาจารย์กิตติคุณผู้ประกอบพิธี...

พันธกิจเรือนจำ ณ เรือนจำกลางราชบุรี

ทีมงานพันธกิจเรือนจำได้ประกอบพิธีมหาสนิท ณ แดนหญิงเรือนจำกลาลราชบุรี...