มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียนสะบาโต
หลักข้อเชื่อ
แหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

ด้วยโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมความประสงค์จะรับสมัครครูและบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดอัตราจ้างตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ มีรายละเอียดตังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1) ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง...

รับสมัครครูคอมผิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครครูและบุคลากรดังต่อไปนี้ ครูคอมผิวเตอร์ 1 อัตรา เพศชาย มีวุฒิครู หากเป็น SDA จะพิจารณาเป็นพิเศษ รร.เทพอำนวยวิทยาภูเก็ต 076 221773, 0935388816...

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2567 มีใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เงินเดือนตามวุฒิ) ประกาศ ณ วันที่ 20/02/2567 (โทร 074-252838...

บทเรียน / ข่าวพันธกิจ ไตมาสที่ 2/2024

1. ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ สำนักงานภาคยูโร-เอเชีย ไตรมาสที่ 2 เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน 2024 2. บทเรียนสะบาโตสำหรับผู้ใหญ่ "สงครามประวัติศาสนตร์" 3. คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ โรงเรียนสะบาโตชั้นเยาวชน...

บทเรียน / ข่าวพันธกิจ ไตรมาสที่ 1/2024

ท่านสามารถดาวน์โหลด 1. บทเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ 2. บทเรียนสะบาโตชั้นเยาวชน 3. ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ 4.ข่าวพันธกิจเด็ก 5. ข้อคิดเกี่ยวกับสิบลดและเงินถวาย...

บทเรียน / ข่าวพันธกิจ ย้อนหลัง 2017-2023

บทเรียนสะบาโตสำหรับผู้ใหญ่ 2023 ไตรมาสที่ 1ดูแลจนพระองค์เสด็จมาปกบทเรียน ไตรมาสที่ 2ข่าวทูตสวรรค์สามองค์ปกบทเรียน ไตรมาสที่ 3พระธรรมเอเฟซัสปกบทเรียน ไตรมาสที่ 4พันธกิจของพระเจา –...

ยูเทิร์นสุขภาพดีกับแคมป์ วิถีชีวิต บลูโซน

มายูเทิร์นสุขภาพดีกับแคมป์ "วิถีชีวิต บลูโซน" ด้วยเคล็ดลับแนวทางที่มีการสำรวจศึกษา ตีพิมพ์ทางวิชาการ...

จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ

คริสตจักรเแอ๊ดเวนตีสในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกใต้ เป็นชุมชนที่มีผู้คนมากกว่า 1.8 ล้านคน ที่กำลังเข้าถึงประชากรมากกว่่าหนึ่งพันล้านคน ในดินแดนนี้ที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมมากมาย คำนวณแล้ว จะได้สัดส่วนแอ๊ดเวนตีส...