พิธีถวายโบสถ์ที่คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เมื่อวันสะบาโตที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย และศาสนาจารย์นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์ เลขาธิการฝ่ายบริหารของสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM) และนายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ และพี่น้องผู้เชื่อทุกท่าน ได้ร่วมใน “พิธีถวายคริสตจักรหลังใหม่” ณ คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส (บางกอกน้อย)

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, December 9, 2023