บทเรียนสะบาโต

Application
OneDrive
PowerPoint

บทเรียน ข่าวพันธกิจ และ เงินถวาย

บทเรียน / ข่าวพันธกิจ ไตมาสที่ 2/2024

1. ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ สำนักงานภาคยูโร-เอเชีย ไตรมาสที่ 2 เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน 2024 2...

บทเรียน / ข่าวพันธกิจ ไตรมาสที่ 1/2024

ท่านสามารถดาวน์โหลด 1. บทเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ 2. บทเรียนสะบาโตชั้นเยาวชน 3. ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่...

บทเรียน / ข่าวพันธกิจ ย้อนหลัง 2017-2023

บทเรียนสะบาโตสำหรับผู้ใหญ่ 2023 ไตรมาสที่ 1ดูแลจนพระองค์เสด็จมาปกบทเรียน ไตรมาสที่...