คู่มือศึกษาพระคัมภีร์โรงเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ ไตรมาสที่ 3 กรกฏาคม – สิงหาคม – กันยายน 2022 “ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์” โดย กาวิน แอนโทนี่ – แผนกโรงเรียนสะบาโต คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย