Select Page

ฝ่ายบริหาร

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น
Pr. Niratisai Aipan

ประธาน President
อีเมล: niratisai@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
Pr. Cris Tawmonggood

เลขาธิการ Executive Secretary
อีเมล: cris@adventist.or.th

คุณไพฑูรย์ วงค์ยั่งพิทักษ์
Mr. Phaithoon Wongyangphithak

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: phaithoon@adventist.or.th

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การทางศาสนา อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมงาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2022, ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ได้จัดค่ายพระคัมภีรืครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ในหัวข้อ “Life and Teaching of Jesus” ณ น้ำตกหมอกฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมตามแนวการดำเนินชีวิตและการสอนขององค์พระเยซูคริสต์ แก่คณะครูโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศ

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2022 ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ร่วมกับพี่น้อง และผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักฯ สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจำนวน 11 คน

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่เติบโตเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพี่น้องผู้เชื่อได้อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างคริสตจักรใหม่แห่งนี้ด้วย สถานที่ตั้งโบสถ์อยู่ที่ ถ. นิมิตใหม่ ซ. 40 คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้