การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล โบสถ์นิมิตใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023 ผู้นำคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นิมิตใหม่ได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล” เพื่อระดมทุน จัดซื้อเครื่องเสียง และก่อสร้างต่อเติมในส่วนห้องครัว ให้กับคริสตจักรฯ ที่เพิ่งเปิดใหม่ เมื่อสะบาโตที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนาและจัดซื้อเพิ่มเติม โดยการนำและประสานงานของผู้ปกครองคริสตจักรฯ และศิษยาภิบาลประจำคริสตจัรกฯ นิมิตใหม่ อ. ณัฐกิจ ฤทธิไตรภพ สำหรับผู้ที่มีภาระใจในการร่วมสนับสนุนในโครงการนี้ สามารถติดต่อไปยังศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรฯ ได้

ในการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ มีการแข่งขัน 2 รายการคือ ฟุตบอลและบาสเกตบอล ซึ่งได้พี่น้องสมาชิกทั้งไทย และต่างชาติ ประสานความร่วมมือกับ และมีครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รักในกีฬาทั้งในและนอกคริสตจักรฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้จักและประกาศความรักของพระเจ้าสู่พี่น้องคริสตจักรอื่นๆ อีกด้วย

ในงานครั้งนี้ ได้นักทีมฟุตบอล vip จากสำนักงานมิชชั่น นำโดยประธานสำนักงานมิชชั่น ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น และผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ในการแข่งขันรอบเปิดสนาม และกล่าวเปิดงานด้วยพระวจนะในพระธรรม 2 ทิโมธี 2:5 ที่กล่าวว่า “และ​นัก​กีฬา​ย่อม​ไม่​ได้​รางวัล​ถ้า​เขา​ไม่​แข่ง​ขัน​ตาม​กติ​กา” ซึ่งหนุนใจนักกีฬาทุกคนให้มีน้ำใจในการแข่งขันและรับใช้พระเจ้าต่อไป

ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, October 8, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *