ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การทางศาสนา อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมงาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด และร่วมบรรยายบทบาทและหน้าที่กรมการศาสนา พร้อมทั้ง องค์การทั้ง 5 ศาาสนา ภายใต้กรมการศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัด ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

การแสดงของคณะ BIC (Bangkok International Church) ในงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างคสรรค์เศรษฐกิจและสังคม มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเปิดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

สำนักงานมิชชั่นแห่งประเทศไทย, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, August 20, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *