ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

ครอบครัวเป็นรากฐานที่ความสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิตัล ที่ต่างคนต่างสนใจในโลกส่วนตัว ในค่ายนี้ พ่อแม่ ลูกและพี่น้องในพระคริสต์ ให้เวลาที่มีคุณภาพในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการให้ความสนใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2023 โซนภาคใต้ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้จากกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณในพระคริสต์ เพื่อมุ่งหน้าสู่รางวัลแห่งสวรรค์” ฟิลิปปี 3:14 ลูกหลาน เยาวชนเป็นจิตวิญญาณในพระคริสต์ที่ต้องดูแลถนุถนอม เพื่อเขาจะไม่พลาดไปจากทางถูกต้อง เมื่อเขาต้องเลือกในยามต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ศจ. ธัญญทัศ นามพิลา ผู้ประสานงานโซน ศจ. ธนา หาญสุวรรณชัยเลขาโซน ร่วมกับศาสนาจารย์ และพี่น้องคริสตจักรฯ ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สนุกและมีคุณภาพ
ผู้นวยการฝ่ายครอบครัว สตรี สำนักงานสหมิชชั่น อาจารย์พวงมาลา กงแสงแพงเพชร ร่วมกับฝ่ายครอบครัว สตรี เด็ก และสื่อสารฯ ของสำนักงานมิชชั่น ร่วมอบรมและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจซึ่งกันและกัน

ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, October 15, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *