มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียนสะบาโต
หลักข้อเชื่อ
แหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางศิลาราก สำนักงานมิชชั่น

พิธีวางศิลาราก สำนักงานใหญ่ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2024 เวลา 8.00 น. Ground Breaking Ceremony Seventh-Day Adventist Church of Thailand Headquarters January 29...

พิธีถวายโบสถ์บ้านจอก

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายโบสถ์บ้านจอก ถวายโดยครอบครัวอาจารย์สันติ โสรัจจกุล ณ โบสถ์บ้านจอก จังหวัดอำนาจเจริญ...

โครงการสร้างสำนักงานมิชชั่น

"การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ" กิจการ 20:35 ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชี:...

การปรับปรุงอาคารโบสถ์รพ.มิชชั่น

ตอนรับปีใหม่ 2024 พี่น้องผู้เชื่อร่วมใจถวายปัจจัยกว่าล้านบาท เพื่อบรูณะซ้อมแซมอาคารคริสตจักรฯ ที่มีอายุกว่า 70 ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ...

10 วันแห่งการอธิษฐาน

ขอเชิญชวนพี่น้องผู้เชื่อทุกท่าน ร่วมใจกันจัดกิจกรรม 10 วันแห่งการอธิษฐาน อย่างพร้อมเพียงกัน ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคมนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการศึกษาและนำนมัสการในช่วง 10...

กรมการศาสนาร่วมอธิษฐานข้ามปีต้อนรับปี 2024

นายพจนาท ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมป์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมอธิษฐานข้ามปี เสริมพระพรทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2024 ณ คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส บางกอกน้อย...

พิธีถวายโบสถ์ที่คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เมื่อวันสะบาโตที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย และศาสนาจารย์นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์...

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2023 โซนภาคใต้ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้จากกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช...

การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล โบสถ์นิมิตใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นิมิตใหม่ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล" ณ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องเสียง...