พิธีถวายโบสถ์ใหม่

Nimitmai new Church Dedication on June 17, 2023

เมื่อสะบาโตที่ 17 มิถุนายน 2023 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มีโบสถ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือ คริสตจักรนิมิตใหม่ เขตมินบุรี กรุงเทพฯ โดยศาสนาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง ผู้นำคริสตจักร อาจารย์และพี่น้องสมาชิกทุกคนต่างมีนิมิตว่าวันหนึ่งจะต้องมีโบสถ์เกิดขึ้นให้ได้เพื่อการนมัสการและการสามัคคีธรรมของพี่น้องที่จะมีแต่ทวีขึ้นจากสองสามครอบครัวมาในเวลานี้มากกว่า 15 ครอบครัวแล้วที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่แถวๆ นิมิตใหม่ และสมาชิกทุกคนสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรให้สร้างโบสถ์นี้จนสำเร็จ ขอบคุณท่านอาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง อย่างสูงที่ท่านเสียสละรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังของท่านร่วมกับอาจารย์เสาวณี ภรรยาของท่าน แต่ท่านบอกกับมิชชั่นจะขอเกษียณงานแต่จะไม่ขอเกษียณการรับใช้ และมีอาจารย์ที่จบใหม่เอี่ยมจะมาดูแลคริสตจักรนี้แทนชื่อ อ. ณัฐกิจ ฤทธิไตรภพ ซึ่งเป็นลูกชายของ ศจ. บัลลังก์ ฤทธิไตรภพ นี่เองครับ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อคจ. ใหม่ อาจารย์ใหม่ ต่อไปด้วยครับ


ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง

ประกาศอ่านบทอุทิศถวายโดย ศจ. พาดา

คณะศาสนาจารย์ 7 ท่านอธิษฐานอุทิศถวายคริสตจักร

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย, ศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 20, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *