กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2023 เป็นวันสะบาโตพิเศษอีกสะบาโตหนึ่งที่โบสถ์กะเหรี่ยงพม่าในกรุงเทพ ได้ทำการเปิดกลุ่มเล็กขึ้นที่บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการดูแลของอาจารย์ Alvin Paul มีพี่น้องสมาชิกกะเหรี่ยงที่มาทำงานอยู่แถวบริเวณตลาดย่านบางกะปิ ได้รวมตัวกันหาศูนย์สำหรับนมัสการพระเจ้า โดยพวกเขาหาสถานที่หนึ่งได้และพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเช่าและจ่ายค่าเช่าเองเพื่อจะได้นมัสการพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรอาจารย์ออลวิน พอล ในการรับใช้ร่วมกับพี่น้องกลุ่มนี้ และเชื่อว่าอนาคตจะมีคนเพิ่มๆ อย่างมากมาย


มีเยาวชนกระตือรือร้นมาก

สะบาโตแรกที่เรานมัสการอุทิศถวายสถานที่นมัสการ

กลุ่มเป้าหมายคือเก็บเกี่ยวสมาชิกที่หลงหายในบางกะปิและรอบๆ กลับมาสู่คจ.ของพระเจ้า

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย, ศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 20, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *