ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2023 ภาคอีสานโซน 1 จัดค่ายครอบครัวขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด ด้วยความอบอุ่นจากแต่ละครอบครัวมารวมกันและร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนิทสนมร่วมกัน เป็นภาพแห่งกิจกรรมที่หาซื้อไม่ได้ แต่อยู่ที่พวกเราได้ร่วมกันทำ และในที่สุดมีดวงวิญญาณเล็กๆ 2 ดวงรับบัพติศมาเข้าสู่อ้อมกอดของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงนำเด็กทั้งสองให้เติบโตในทางของพระเจ้าต่อไป

Thailand Adventist Mission, Pada Tarasapanan – รายงาน, July 14, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *