Select Page
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง 19/3 นครหลวง อยุธยา 13260 097-9601989 ศิษยาภิบาลประจำโบสถ์ ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์...