Select Page
กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโคกศรีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์โคกศรี, อ. พิกุล ภูคงน้ำ – รายงาน, August 10, 2022 at 3:27...
กิจกรรมเยี่ยมเยียน โบสถ์โคกศรี

กิจกรรมเยี่ยมเยียน โบสถ์โคกศรี

ประทับใจในการออกเยี่ยมเยียนและแจกอาหารคนยากจนทำให้การทำงานในช่วงนี้มีความสุขเพราะคนที่ได้รับแจกเขายิ้มอย่างมีความสุขที่มีอาหารกินในช่วงลำบากและทำให้เขารู้จักโบสถ์ของเรามากขึ้น อ. พิกุล ภูคงน้ำ | โบสถ์โคกศรี | กาฬสินธุ์ | อีสานโซน 1 | 10 มีนาคม...