Select Page
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

สรุปโครงการปางสังกะสี 1-5 กุมภาพันธ์ 2023 เมื่อ 34 ปีก่อนผมมีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่นและศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี เราสร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย...