Select Page
การนมัสการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อ

การนมัสการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อ

การนมัสการฟื้นฟู หลักข้อเชื่อมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 160 คนผู้บรรยายโดยนพ. ไมตรี ณ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา อ. เมืองปาน จ. ลำปาง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเซียแปซิฟิกและคณะมาเยี่ยมร่วมนมัสการ ศจ. ชลธาร มงคลพรศิริ – รายงาน 6 พฤษภาคม...
โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง อ. เวียงป่าเป้า อ. ศรีสัชนาลัย อ. งาว อ. บ้านตาก โดยมีช่างเสริมสวยจิตอาสา มาช่วยงานบริการฟรี และผู้เข้ารับบริการบริจาคเงินช่วยโครงการตามศรัทธา – รายงาน ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง | 7 เมษายน 2022 | กลุ่มแคร์...
งานขาวดำของพี่น้องบ้านใหม่พัฒนา

งานขาวดำของพี่น้องบ้านใหม่พัฒนา

ในนามศิษยาภิบาล คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านใหม่พัฒนา ขอขอบคุณ.. อ.วินัย และครอบครัว อ.อนุชา อ.กิตติคุณ อ.เจตน์และครอบครัว อ.สมพลและครอบครัว อ.ชลธาล อ.พรศักดิ์และครอบครัว ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า.. มาช่วย / นำนมัสการ / เทศนา / ประกอบพิธี ในพิธีไว้อาลัย...
ผู้รับบัพติศมาใหม่ 12 คน

ผู้รับบัพติศมาใหม่ 12 คน

ผู้รับบัพติศมา 12 คน โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา กิจกรรมนมัสการวันเสาร์นี้ เป็นการนมัสการนอกโบสถ์/ในพื้นที่บริเวณโบสถ์ มีสมาชิกมาร่วมจำนวนมาก ถึงกับต้องเสริมเก้าอี้เสริม 2 ครั้ง และมีผู้บับติสมา 12 คน ขอพระเจ้าอวยพระพร  | ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ | 1 มกราคม 2022 |...
เริ่มปีใหม่ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา

เริ่มปีใหม่ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา

เริ่มปีใหม่ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา การเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการนมัสการที่ต้องเสริมเก้าอี้เสริม 2 ครั้ง อ. โยนา บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง 1 มกราคม...