Select Page
นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ...
ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคอีสาน2 ได้ร่วมกันไปเยี่ยมเยียนโบสถ์นาตราวและร่วมาพัฒนาและร่วมนมัสการกับพี่น้องผู้เชื่อ โบสถ์นาตราว, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 11, 2022 at 1:46...
การเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ โบสถ์ฝางเทิง

การเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ โบสถ์ฝางเทิง

โบสถ์ฝางเทิงออกเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ และนักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานร่วมรับใช้ในการเยี่ยมและสอนภาษาอังกฤษเด็กในชุมชน โบสถ์ฝางเทิง, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 11, 2022 at 1:35...