Select Page
รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า…เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ…เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3...

โบสถ์อธิษฐานขอครอบครัวผู้เชื่อใหม่

สมาชิกโบสถ์ทุ่งพัฒนาของเราได้ร่วมกันอธิษฐานไว้ว่า ในไตรมาสนี้ เราอยากให้มีครอบครัวที่ทิ้งความเชื่อเดิม และยอมให้พระเป็นเจ้าทรงนำชีวิตของเขาแทน ในที่สุดพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา โดยได้มีครอบครัวมาเชื่อใหม่ 1 ครอบครัว และเรามีสมาชิกทั้งหมด 9 คน...