Select Page
บริการตรวจเชื้อโควิด

บริการตรวจเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ แผนกสุขภาพเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล รพ. มิชชั่น ได้ร่วมให้บริการตรวจ ATK ให้กับพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมงานรับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร และโล่รางวัล ณ สยามพารากอน ผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน และได้แจกหนังสือ Blue Zone และ Step...