Select Page
รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านทางซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน...
อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับโบสถ์ศรีคีรีรักษ์

อัศจรรย์เกิดกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรีรักษ์ โดยการทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้รับใช้ที่ร้อนรน จากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมารับใช้พระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านศรีคีรักษ์ (ปางสังกะสี) เมื่อปี 2019...