Select Page
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

สรุปโครงการปางสังกะสี 1-5 กุมภาพันธ์ 2023 เมื่อ 34 ปีก่อนผมมีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่นและศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี เราสร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย...
ร่วมนมัสการที่โบสถ์พรานกระต่าย

ร่วมนมัสการที่โบสถ์พรานกระต่าย

นมัสการกับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรพรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, July 16, 2022 at 7:12...
การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง

การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง

การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง คริสตจักรภาคเหนือโซน 4, อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย – รายงาน, June 8,...
เลขาธิการสำนักงานมิชชันเยี่ยมโบสถ์น้ำจวง

เลขาธิการสำนักงานมิชชันเยี่ยมโบสถ์น้ำจวง

ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ เลขาธิการสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมศิษยาภิบาลโบสถ์น้ำจวง จ. เพชรบูรณ์ อ.พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม...