Select Page
ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2022, ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ได้จัดค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ในหัวข้อ “Life and Teaching of Jesus” ณ น้ำตกหมอกฟ้า จังหวัดเชียงใหม่...
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 โดย จอย คุตตะพันธ์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 (9ISC) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม...
พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง...
นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ...
โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

ตำแหน่งงานว่าง โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง ประวัติย่อ/CV ของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นเวลา (6) เดือน EIS พร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนการสมัคร และปัญหาการรับรอง...
การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2 เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 10,...