Select Page
กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ –  โบสถ์สวนสน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์สวนสน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสวนสนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, August 10, 2022 at 3:46...
นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ...
ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคอีสาน2 ได้ร่วมกันไปเยี่ยมเยียนโบสถ์นาตราวและร่วมาพัฒนาและร่วมนมัสการกับพี่น้องผู้เชื่อ โบสถ์นาตราว, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 11, 2022 at 1:46...
การเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ โบสถ์ฝางเทิง

การเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ โบสถ์ฝางเทิง

โบสถ์ฝางเทิงออกเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ และนักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานร่วมรับใช้ในการเยี่ยมและสอนภาษาอังกฤษเด็กในชุมชน โบสถ์ฝางเทิง, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 11, 2022 at 1:35...
โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ สอนภาษา เด็กๆ อธิษฐานกลุ่มเล็ก โครงการซ่อมบ้านให้คนจน โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต ศจ. สุนทร คูณสว่าง 18 พฤษภาคม 2022 โครงการซ่อมบ้านให้คนจน โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต สอนภาษา เด็กๆ...