ร่วมพัฒนาโบสถ์นาตราว อุบลราชธานี

ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคอีสาน2 ได้ร่วมกันไปเยี่ยมเยียนโบสถ์นาตราวและร่วมาพัฒนาและร่วมนมัสการกับพี่น้องผู้เชื่อ

โบสถ์นาตราว, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 10, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *