วันเยาวชนโลก “รักคนที่ถูกลืม”

วันเยาวชนโลก “รักคนที่ถูกลืม”

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ทางสำนักงานใหญ่ (GC) ได้กำหนดให้เป็นวันเยาวชนโลก โดยกำหนดในหัวข้อเรื่อง “รักคนที่ถูกลืม” (LOVING THE FORGOTTEN) โดยการร่วมช่วยเหลือแบ่งปันและหนุนใจให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสถานะการณ์ที่ยากลำบาก ผ่านการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว ดั่งคำอุปมาในพระคัมภีร์เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี (ลูกกา 10:25-37) และออกไปปฏิบัติตามพระดำรัสของพระเยซูที่กล่าวไว้ในตอนท้ายข้องเรื่อง "ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิด"

Read MoreLong right arrow

วันอธิษฐานสตรีสากล “การอธิษฐานในยุคสุดท้าย”

วันอธิษฐานสตรีสากล "การอธิษฐานในยุคสุดท้าย" ณ โบสถ์มหาวิทยาลัย AIU ในวันสะบาโตที่ 5 มีนาคม 2022 เวลา 10.00 น.

Read MoreLong right arrow

สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิต

ศูนย์บริจาการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับแผนกสุขภาพ เปิดรับบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย | ศจ. คงกฤช อิ่มกมล | 3 มีนาคม 2022

Read MoreLong right arrow

การนมัสการก่อนลงงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การนมัสการก่อนลงงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ โบสถ์สวนสน จ. อุบลราชธานี อีสานโซน 2 ศจ. สุนทร คูณสว่าง | 3 มีนาคม 2022

Read MoreLong right arrow

การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

พันธกิจที่ผมกับภรรยาทำ ทั้งเกี่ยวกับการสอนเยาวชน นำนมัสการ และการดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต ทั้งคริสเตียนและที่ไม่ใช่คริสเตียน รายงานโดย อ. ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | เหนือโซน 2 | จังหวัดตาก

Read MoreLong right arrow

การประชุมคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ศจ. คารม พรมอุทิศ และ ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์

Read MoreLong right arrow

โบสถ์มูเซอเหลือง

มีผู้รับบัพติศมา 2 คน ไตรมาส 1 ปี 2022 โบสถ์มูเซอเหลือง | อ. สีระ ไอแอ | รายงาน GO

Read MoreLong right arrow