Select Page
วันเยาวชนโลก “รักคนที่ถูกลืม”

วันเยาวชนโลก “รักคนที่ถูกลืม”

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ทางสำนักงานใหญ่ (GC) ได้กำหนดให้เป็นวันเยาวชนโลก โดยกำหนดในหัวข้อเรื่อง “รักคนที่ถูกลืม” (LOVING THE FORGOTTEN) โดยการร่วมช่วยเหลือแบ่งปันและหนุนใจให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสถานะการณ์ที่ยากลำบาก...
สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิต

ศูนย์บริจาการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับแผนกสุขภาพ เปิดรับบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย | ศจ. คงกฤช อิ่มกมล | 3 มีนาคม 2022 |...
การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

พันธกิจที่ผมกับภรรยาทำ ทั้งเกี่ยวกับการสอนเยาวชน นำนมัสการ และการดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต ทั้งคริสเตียนและที่ไม่ใช่คริสเตียน รายงานโดย อ. ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | เหนือโซน 2 | จังหวัดตาก |...