พิธีถวายโบสถ์บ้านจอก

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายโบสถ์บ้านจอก ถวายโดยครอบครัวอาจารย์สันติ โสรัจจกุล ณ โบสถ์บ้านจอก จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันสะบาโตที่ 13 มกราคม 2024

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, January 13, 2024