บริหารชีวิตอย่างฉลาด

บริหารชีวิตอย่างฉลาด 1

บทเรียน บริหารชีวิตอย่างฉลาด

คำถามประจำบทที่ 1 จุดมุ่งหมาย

1 / 9

1. ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเราคืออะไร (ดูหน้า 7)

2 / 9

2.จากหน้าที่  7 ริชาร์ด นิกสัน พูดไว้ว่าอย่างไร

3 / 9

3.จากหน้าที่ 9 คำนิยายที่ทรงพลังและเน้นให้เห็นจุดมุ่งหมายคืออะไร

4 / 9

4.คุณได้เขียนเป้าหมายพร้อมทั้งขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่ 9 หรือยัง

5 / 9

5.เรากำหนดตัวเองในแง่มุมต่างๆอย่างไร

6 / 9

6.ตามคำกลล่าวของดร.ไมเนิร์ทและอัลเธอร์เบิร์น ขั้นตอนอะไรที่ถือเป็นหลักปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพจิตและการมีความสุข (ดูหน้า 10)

7 / 9

7.สิ่งใดไม่ใช่สามขั้นตอนที่ทำให้เราคิดถึงจุดมุ่งหมาย

8 / 9

8.ปัญหาเดียวในปัจจุบันที่ใหญ่เหลือเกินคืออะไร ตามความคิดของ ดร.เฮอร์เบิร์ท คอห์น

9 / 9

9.อะไรคือพื้นฐานของจุดมุ่่งหมายและคอยรักษาความเจ็บปวดและการแปรปรวนของอารมณ์ได้เป็นอย่างดี (ดูหน้า 14)

ถ้าคุณต้องการเก็บผลการทดสอบที่อีเมลของคุณ
(สำหรับ Logged-in User ระบบเก็บข้อมูลให้อัติโนมัติ)

Your score is